TNB presents

Most Popular Articles

Mechanical analysis of chorion softening in prehatching stages of zebrafish embryos

Deok-Ho Kim; Chang Nam Hwang; Yu Sun; Sang Ho Lee; Byungkyu Kim; B.J. Nelson
Publication Year: 2006, Page(s): 89 – 94

Rapid Detection of Anti-SARS-CoV-2 antibody Using a Selenium Nanoparticle-based Lateral Flow Immunoassay

Chunxia Chen; Hangzhan Hu; Xiaoquan Li; Zhi Zheng; Zhizeng Wang; Xuance Wang; Peiming Zheng; Facai Cui; Gang Li; Yaohui Wang; Zhigang Liu; Yuanfang Ma
Publication Year: 2021, Page(s): 1 – 1

An Improved Classification Model for Depression Detection Using EEG and Eye Tracking Data

Jing Zhu; Zihan Wang; Tao Gong; Shuai Zeng; Xiaowei Li; Bin Hu; Jianxiu Li; Shuting Sun; Lan Zhang
Publication Year: 2020, Page(s): 527 – 537

Cardiac Conduction Model for Generating 12 Lead ECG Signals With Realistic Heart Rate Dynamics

Mario A. Quiroz-Juárez; Omar Jiménez-Ramírez; Rubén Vázquez-Medina; Elena Ryzhii; Maxim Ryzhii; José L. Aragón
Publication Year: 2018, Page(s): 525 – 532

Systematic Review and Meta-Analysis of the Efficacy of Nanoscale Materials Against Coronaviruses—Possible Potential Antiviral Agents for SARS-CoV-2

Fahimeh Alizadeh; Alireza Khodavandi
Publication Year: 2020, Page(s): 485 – 497

Minimum Free Energy Coding for DNA Storage

Ben Cao; Xiaokang Zhang; Jieqiong Wu; Bin Wang; Qiang Zhang; Xiaopeng Wei
Publication Year: 2021, Page(s): 212 – 222