electrically evoked potentials

Evaluation of a MEMS-Based Dual Metal-Layer Thin-Film Microelectrode Array for Suprachoroidal Electrical Stimulation

Evaluation of a MEMS-Based Dual Metal-Layer Thin-Film Microelectrode Array for Suprachoroidal Electrical Stimulation 150 150 Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering (TNSRE)

Xiaohong Sui, Jingjing Sun, Liming Li, Chuanqing Zhou, Xuejiao Luo, Niansheng Xia, Yan Yan, Yao Chen, Qiushi Ren, and Xinyu Chai ACCESS PAPER DATA READ FULL ARTICLE ON IEEE XPLORE…

read more