Reviewers

As a peer reviewer for IEEE publications, you are part of a valued community. Scientific progress depends on the communication of information that can be trusted, and the peer review process is a vital part of that system.

2023 Reviewers

  • Adolf, Jindrich
  • Ahmed, Beena
  • Ahumada, Luis
  • Alcock, Lisa
  • Almeida, Henrique
  • Ambrosanio, Michele
  • An, Junmo
  • An, Mou
  • Antonacci, Yuri
  • Aqqa, Miloud
  • Aubert, Benjamin
  • Ayton, Lauren N.
  • Balas, Valentina Emilia
  • Bandini, Andrea
  • Barbey , Florentine
  • Becman, Eric
  • Bhatti, Pamela
  • Bishop, Sonia
  • Bolívar-Nieto, Edgar
  • Bousdekis, Alexandros
  • Boyle, Gerard
  • Butler, Jared
  • Cajal, Diego
  • Calisto, Francisco
  • Camp, Nicola
  • Canaud, Bernard
  • Cazzola, Dario
  • Chen, Cunjian
  • Chen, Hao
  • Chen, Li
  • Chen, Mu-Yen
  • Chirra, Prathyush
  • Chon, Ki
  • Cohen, Helen
  • Corino, Valentina
  • Creagh, Andrew
  • Culmer, Peter
  • Dacso, Clifford
  • Daoud, Hisham
  • Das, Asha
  • De Winne, Jens
  • Deng, Wu
  • Dideriksen, Jakob L.
  • Donato, Francesco
  • Dong, Jianfei
  • Du, Xiuquan
  • Duan, Haoran
  • Dyer, Adam
  • El Yacoubi, Mounîm
  • Etzelmueller, Mark
  • Faes, Luca
  • Fan, Jiahao
  • Fearon, Conor
  • Feng, Fan
  • Feng, Yi
  • Forner-Cordero, Arturo
  • Fu, Tianyu
  • Fu, Yongji
  • Gallagher, Amy
  • Gao, Zhifan
  • Gil, Eduardo
  • Gray, Geoffrey
  • Gu, Xiao
  • Guo, Jiajie
  • Hakim, Alan
  • Hemmsen, Martin
  • Ibanez, Agustin
  • Iberite, Francesco
  • Ieracitano, Cosimo
  • Igual, Jorge
  • Innocenti, Bernardo
  • Ji, Bingyang
  • Jiang, Jiancheng
  • Joshi, Vaun
  • Kamyab, M.
  • Karmali, Faisal
  • Karulkar, Roopak
  • Kasana, Singara Singh
  • Kenny, Ciaran
  • Khodadadi, Hamed
  • Killane, Isabelle
  • Kim, Doyoung
  • Knight, Silvin
  • Kremen, Vaclav
  • Kruggel, Frithjof
  • Lee, Pei-An
  • Lenssen, Tomas
  • Li, Jiayi
  • Liu, Hui
  • Liu, Qi
  • Liu, Xiaoming
  • Lloyd, Rex
  • Lopez Valdes, Alejandro
  • Lu, Hsuan
  • #NAME?
  • Lucas, Ruth
  • Lucena, Fausto
  • Luo, Jianwen
  • Martin, Adrian
  • Mazzoleni, Stefano
  • Mcleod, Kenneth
  • Meng, Long
  • Mitra, Arkadeep
  • Mivalt, Filip
  • Moccia, Sara
  • Modanwal, Gourav
  • Monaghan, Michael
  • Mueller, Alexander
  • Namboodiri, Vinod
  • Nategh, Parisa
  • Nejedly, Petr
  • Nipoti, Bernardo
  • O’driscoll, Daniel
  • O’keeffe, Clodagh
  • O’loughlin, Declan
  • Pachori, Ram Bilas
  • Palmieri, Flavio
  • Pan, Lingjiao
  • Park, Junchol
  • Peng, Junbo
  • Peng, Xiyang
  • Pentecost, Jennifer
  • Penzel, Thomas
  • Peterson, David
  • Pfannenstiel, Austin
  • Ponsiglione, Alfonso
  • Pontoppidan, Niels
  • Proietti, Tommaso
  • Qi, Jun
  • Qi, Wen
  • Rafee, Shameer
  • Ranji, Mahsa
  • Ren, Yan
  • Rong, Yibiao
  • Sadr, Nadi
  • Sarvestan, Javad
  • Schneditz, Daniel
  • Sekimoto, Satoko
  • Shan, Guangcun
  • Shen, Yuhe
  • Shu, Zhan
  • Singh, Amit Kumar
  • Slocum, Alexander
  • Song, Tao
  • Staykov, Eric
  • Sulaiman, Imran
  • Svihlik, Jan
  • Tamez
  • #NAME?
  • Tang, Shaojie
  • Tavakolian, Kouhyar
  • Tereshchenko, Larisa
  • Tornifoglio, Brooke
  • Torre, Gabriel G. De La
  • Tridandapani , Srini
  • Tsai, Meng
  • #NAME?
  • Tsow, Francis
  • Tu, Zhigang
  • Tudor, Brant
  • Tuijthof, Gabrielle
  • Turkseven, Melih
  • Valdes, Pablo A.
  • Van Duren, Bernard
  • Walsh, Richard
  • Wang, Hsiang
  • #NAME?
  • Wang, Li
  • Wang, Meng
  • Wang, Xulong
  • Whelan, Robert
  • Wu, Shaonan
  • Xu, Ke
  • Xu, Xuebin
  • Yan, Pingkun
  • Yang, Xuezhi
  • Yao, Dongren
  • Yin, Zheng
  • Zaina, Fabio
  • Zhang (张兵), Bing
  • Zhang, Yu
  • Zhange, Shuqi
  • Zheng, Jian
  • Zhou, Menghui